EURÓPAI MAGEVŐK            

          

 Végre elkészült a 292/2008 (XII.10.) Korm. rendelet, amely a régóta várt lehetőségek egy szűk szeletét biztosítja. Ehhez járul még az Alkotmánybíróság okt.13-i határozata.

   

  

                           Európai csicsörke(Serinus serinus) átvett felvétel

                        

 

                                                                                             Tengelic (Carduelis c.major)


Amiről egyenlőre csak álmodozunk, hogy egyszer majd mi is tarthatjuk és tenyészthetjük a Ny- Európában oly népszerű hobbymadarakat mint pl.:zöldike, tengelic, erdei pinty, süvöltő, csíz, csicsörke stb.

Az olasz tenyésztők járnak e műfajban az élen. Mivel többször is megfordultam már kiállításaikon és börzéiken, elmondhatom, hogy szinte teljes mutációs sorokat mutatnak be , amelyeket mi csak megnézhetünk, de legálisan hazánkban nem tarthatjuk. Nyilván ezt a tilalmat sokan semmibe veszik és nemcsak tartják, de tenyésztik is őket. Természetesen a hazai börzéken nem jelenhetnek meg velük az elkobzás és büntetés veszélye miatt.

 

 

 

                                                                                 Zöldike (Carduelis chloris)

 

 Mi az oka a tartás tilalmának?

1. A hazai fauna genetikai szennyezése, a válasz az illetékes szervek részéről. Ez természetesen nem állja, mert ha ezekből a több generáción keresztül tartott madarak közül ha kiszabadul egy a természetbe ott azonnal a ragadozók áldozatául esik.

2.Az élelemkereső képesség a domesztikációval gyengült, így a megszokott táplálék hiányában biztos, hogy elpusztul.

3. Ha a fenti két problémát megussza , akkor következik be az immunrendszerében az a nem várt helyzet, hogy a természet  bakteriális infekciójára nem készült fel az immunrendszere. Kikerülve a természetbe környezében nem találja a megszokott táplálékot és legyengül, ami tovább fokozza az elhullás gyakoriságát.

Ugyanez történik meg, csak fordított előjellel, a vadonfogott madarak esetében. Ezek a madarak is más táplálékra kénytelenek átállni, befogási stressz éri őket, és ekkor jön a neheze, a domesztikált környezet mikróbái. A magas elhullás erre vezethető vissza.

Azt hiszem a fenti érvek a tenyésztett magevők esetében értetővé teszik az első pontban leírtakat amellyel, mint legfőbb érvvel a Hivatal tiltja behozatalukat, tartásukat, tenyésztésüket.

 

 

 

 

 

                                              Európai csíz (Carduelis spinus) átvett felvétel

 

 Végre megszületett október 13-án az Alkotmánybíróság (Ab)döntése a beadványokkal kapcsolatban. Az (Ab) ugyan elutasítja a 1996.LIII.törv. és a 8/1998(I.23.) Korm. rendelet alkotmányosságát megkérdőjelező indítványokat, de lehetőséget biztosít a "jogszerűen megszerzett" és "ellenőrzött tenyészetekből származó példányokra a magántulajdon létét".

Az idézett szövegrészletek, véleményem szerint, az általunk megfogalmazott kérésekre ad lehetőséget.

 

 

 

 

 

                                                                                     Erdei pinty (Fringilla coelebs)

 

 Remélhetően ezek után a Hivatal nem gördít jelentősebb akadályt a zárt tenyészetekből beszerzett, domesztikált egyedek továbbtenyésztése ellen.

 

 

 

                                                                                   

                                                                                            Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)

 

 

 A süvöltők szintén a népszerű madarak közé tartoznak, a Cardueli c. major után a legtöbb mutációja látható a Ny- Európai kiállításokon.  Nyugodt vérmérsékletű, szelíd madarak, a tenyésztőik szerint a legfőbb probléma a zsíros magvak etetése. A téli időszakon kívül visszafogottan kell adagolni a napraforgót, kendermagot, lenmagot.

 

 

 

 

                                                                                        Kenderike (Carduelis cannabina)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Citromsármány (Emberiza citrinella) átvett felvételek

 

 

Naptár